Talare och Presentationer - Södertälje 2015

Johan Wretö (Ferrologic Enterprise Design AB)

Johan har arbetat med Sparx EA under 15 år och har också undervisat i verktyget de senaste 10 åren. Johan kommer att vara värd under mötet.

 Torgrim Oldenburg, Scania CV

Torgrim arbetar som verksamhetsutvecklare på Scania inom Parts & Service. Torgrim har varit med från början och byggt upp cSNAR (common Scania Architecture Repository).

Modeller som hjälper verksamheten

Verksamhetsmodeller är till för verksamheten och skall hjälpa verksamheten förstå hur man arbetar och se nya möjligheter med ständiga förbättringar. Verksamhetsutvecklare behöver lära sig att göra modeller som för verksamheten och som verksamheten förstår. Torgrim visar vilka modeller som man använder inom Scania och tipsar om hur man får ut det mesta av Sparx EA.

 Kristofer Gäfvert och Torsten Svärd - Lantmäteriverket

Kristofer jobbar som systemförvaltare av EA, vilket inkluderar handledningar, anpassningar, rapportmallar och dylikt. Kristofer har tidigare jobbat i Qualiware i samma roll.

Torsten stödjer verksamheten i arbetet med att ta fram informationsmodeller och förvaltning av dessa. Torsten är även deltagare i internationella och nationella samverkansprojekt där informationsmodeller är en vital del.

Tydliga beskrivningar av geodata hjälper informationsutbyte inom den ”Nationella Infrastrukturen för Geodata”

 • Hur geografisk information standardiseras och beskrivs genom informationsmodeller, i syfte att främja Lantmäteriets roll i det europeiska miljödirektivet Inspire och vår samverkan med kommuner
 • Hur och varför vi använder EA samt hur informationsmodeller från Inspire och olika standarder integreras med Lantmäteriets informationsmodeller
 • Hur vi gör för att alla ska jobba enhetligt
 • Egen html-generering för presentation
 • Visioner och fortsatt arbete

 Lars Axelsson - Scania

Arbetar som mentor och facilitator med särskild inriktning på att skapa verksamhetsdrivna effektiva informationsstrukturer för företag i olika branscher, på senare år särskilt inom telekom, fordon och transporter. Lars leder sedan en tid design och utveckling av en Common Information Model (CIM) för Scania.   

Scanias strategiska satsning på att bygga en Common Information Model

Presentationen kommer att innehålla och lyfta fram punkterna nedan, med betoning på nutid och med en liten tillbakablick på informationsmodelleringens utveckling sedan 30 år. 

 • Positionering av CIM i förhållande till andra modeller & Varför?
 • 10 budord för att skapa bra Informationsmodeller
 • Grundprincipen: KISS the Business!
 • Råna kassaskåpet för att öka värdet!
 • Alla som köpt en Färdig IT-lösning räcker upp en hand
 • Komplexiteten kräver arkitektur & överblick
 • Exempel på Informationsmodeller med olika skönhet, karaktär och källor; från Designmönster, Projektdrivna, Standards och från sublimt Nytänk
 • Aktuellt läge, utmaningarna inklusive olika tolkningar av agilt

 Hans Westergren - Folksam

Förvaltar och utvecklar FAR (Folksams Arkitektur Repository) i vilket alla Sparx EA-modeller lagras. Hans har lång erfarenhet av olika verktyg och modelleringsspråk genom roller som bl.a. verksamhetsarkitekt, verksamhetsanalytiker och kravanalytiker.

Ett gemensamt modellbibliotek - från ord till handling

Hans kommer berätta om den resa som Folksam genomför för att få ett gemensamt modellbibliotek – inte bara på pappret utan även i praktiken. En viktig del i arbetet är framtagningen av en egen MDG-teknologi, som stödjer ett genomtänkt sätt att arbeta med modellering. Folksam utvecklar egna verktygslådor och diagramtyper som hänger ihop med varandra. Därmed blir det lättare att arbeta och modellerna blir mer konsistenta. Folksams vision och var är vi i dag?

 Ingela Arback och Jonas Nilsson - Handelsbanken

Ingela arbetar på dotterbolaget Handelsbanken Liv som Verksamhetsarkitekt. 

Jonas kommer från SHB inom avdelningen Capital Markets som Verksamhetsarkitekt.  I rollen ingår att ta fram och förvalta resultat kring funktion, process, information och system.

Minska komplexiteten genom ett strukturerat sätt att bedriva förändringsarbete

Dagens infrastruktur är komplex, bestående av många system, systemsamband, verksamhetsprocesser mm och vårt uppdrag är att minska denna komplexitet genom att vara mer strukturerade i sättet att bedriva förändringsarbete. Vårt arbete skapar förutsättningar för att fatta medvetna beslut genom att kartlägga och strukturera befintliga strukturer och tillföra sakliga argument för ett önskat nyläge.

·            Krav på internkvalitet av bolagets processer och information ökade i och med ändrade regelverk. Stödet för att dokumentera detta krävde ett ramverk och en utmaning att sätta upp en struktur som är användbar för många.

·            Lära under tiden, när vi saknar tiden, hur vi klev in i EA

·            Utmaningen: är det vi gör i EA bara för några få roller, eller för fler? Hur når vi ut – publicering och lansering

·            Kombinerar olika arkitekturdimensioner för ökad funktionell resultatinriktning, t.ex. funktion vs system

·            Omvärldskrav på ökad datakvalitet ger behov av central informationshantering 

Daniel Siegl - LieberLieber

Daniel has been involved with model-based engineering since 2000. He first experienced model-based engineering with Together, and then moved on to the current focus: Enterprise Architect by Sparx Systems. He gained deep experience handling critical software projects around the world in the IT, apparel and footwear industries.

The next logical step was to join European-based LieberLieber, the Enterprise Architect Specialists, in 2006. In 2009 he became CEO, and in his role as developer of international business he also became CEO of LieberLieber Software Corp, based in Houston, TX, in 2014.

Daniel is heavily involved with LieberLieber's Automotive and Logistics clients, helping them to build tools to develop their products in a more efficient way. He is passionate about UML/SysML, embedded systems, and industry standards like AUTOSAR. He is an experienced speaker, a founding member of the Enterprise Architect User Group and represents LieberLieber at the Object Management Group.

Nyheter i Sparx EA 12.1 / New features in Sparx EA 12.1

Daniel will demonstrate the new features of Enterprise Architect v12.1

Gothenburg Abstracts

08:45 - 09:15 BEASI Talk

10:15 - 11:15 BEASI Workshop

Using EA to manage your Enterprise Architecture, practical lessons learnt from the automotive industry   

09:15 - 09:45 eaDocx Talk: Becoming a Model Expert

10:15 - 11:15 eaDocx Workshop: Hands-On session with eaDocX Model Expert. 

In the presentation, Ian will present some experiences from a recent customer who was managing a large, multi-team, multi-location model, and some of the solutions which he created with them to help them understand and take control of the model.

In the Workshop, you will be then able to get hands-on experience of analysing EA models using ‘Model Expert’, the tool written for the above customer. Using either your own model (if you bring it on a laptop) or a prepared example, you’ll be able to see what modelling techniques have been used, whether they have been used consistently throughout the model, and then go and fix the inconsistencies. You’ll also see how simple it is to generate documents from the model using eaDocX.

Note: if you choose to use your own model – which we recommend – the model and the results of the analysis will stay private, unless you choose to share your findings with the group.

09:15 - 09:45 Metamodel Talk

10:15 - 11:15 Metamodel Workshop

"Daniel will present a simplified content metamodel for Enterprise Architecture modeling combining Alexander Osterwalder's Business Model Canvass and chosen parts of TOGAF, and a case study on how Riksbyggen implemented this in Sparx EA for a large ERP project. There will also be a workshop where a template will distributed and participant can try it out and start modeling their own company in Sparx EA. Bring your own laptop with EA installed."

09:15 - 09:45 MBSE Talk

12:45 - 13:45 MBSE Workshop

"The Systems Modelling Language (SysML) has become the de-facto modeling language for systems engineering. What are the possibilities and challenges for implementing model-based systems engineering (MBSE) using SysML and Enterprise Architect? EA offers an attractive package, with many essential SysML features in place. The highlights, some of the remaining obstacles and one major flaw will be revealed.

A following workshop will demonstrate key features of SysML in EA. We build a small SysML model and look at various specific aspects of SysML-modeling."

11:15 - 11:45 Database Builder Talk

12:45 - 13:45 Database Builder Workshop

Overview of Physical Databases and their relationship to Conceptual and Logical Data Models. The DBMS that can be targeted in EA and what can be modelled:

Tables, Columns, Primary and Foreign Keys, Indexes, Check Constraints, Triggers and Stored Procedures Options available when designing a Physical Data base using a Logical Data Model including EA MDA transformation, forward engineering and reverse engineering. Do, Don’t’s and recommendations when modelling Physical Databases. What is the EA Database Builder, and why you should use it.

Functionality provided.

The workshop will use a locally installed SQL Server 2012 for the demonstrations.

Using EA Database Builder to model a Physical Database from the beginning, including generating the schema DDL

This will include: Using the database builder model wizard, Making a connection to the DBMS, Executing the EA Schema SQL Script, Adding Tables, Columns and Foreign Keys, Generating the Schema DDL and its execution to create the schema on the DBMS, Using EA Database Builder to examine, modify and query and existing database schema, Making the connection, Making modifications to the tables and columns, Using the database compare tool including generating the DDL to apply the modifications, Using the SQL Scratch Pad to query the database

11:15 - 11:45 Content Metamodel Talk

12:45 - 13:45 Diff and Merge Workshop

Highlights of new features in EA 11, 12 and 12.1

Cloud Services

UI Improvements

Diagramming Improvements

And many more

Model Diff and Merge – how to work with Models in more effective ways.

EA built in Solution

LieberLieber Model Versioner for Enterprise Architect

11:15 - 11:45 SOA Talk

15:30 - 16:30 SOA Workshop

"One of the common challenges for system integration projects is the definition of messages that are going to be exchanged and their alignment with the enterprise view of information. This session presents an approach to support this alignment by deriving system integration services' XML schemas from an Enterprise Information Model, following OMG's Model Drive Architecture (MDA) approach and respective functionalities in Sparx Enterprise Architect. 

The focus of the discussion is around Service Oriented Architecture (SOA) approach, but they could be easily replicated to other approaches (i.e. the same approach could be used for APIs). The session starts with an introduction to the suggested derivation process and concepts around it, moving to a more practical perspective through a live demonstration using Sparx EA. The live demonstration covers two main Spars EA functionalities:

•    Transformation Scripts - used to transform the Platform Independent Model (PIM) to a XSD UML model (Platform Specific Model - PSM)

•    Schema Composer - used to create Schema Profiles, representing the subset of information that will be included in the respective physical XSD file.

13:45 - 14:30 Smartfacts Talk

"The different disciplines in business and IT maintain business processes, data structures, IT and enterprise architecture artifacts in many different tools. This limits access, reuse and collaboration effectiveness.

smartfacts is a cloud platform that integrates all models. Models from Enterprise Architect, ARIS, VISIO and many other tools can be published to one web based platform and made available to anybody in the company. For the first time smartfacts provides…

an easy to use browser based “Google for Models” across all models, tool formats and versions

the chance to link models and carry out impact analysis even across model and tool boundaries

a powerful collaboration environment independent of tools and formats

 The talk will comprise concept, technology and a demo."

13:45 - 14:30 Model with EA Talk

"I shall walk the attendees through the following. It will take more than 30 minutes. But of course I can show them a hands-on approach with one or 2 examples in 30 minutes. 

• Creating strategic Model with Enterprise Architect 

[Mind Mapping, Organization Chart, Flow Chart, Value chain, Balance Scorecard, Strategy Map, Decision Tree,Restaurant Example - Traceability Diagram] 

• BPMN Modelling with Enterprise Architect

• MDG TOGAF Modelling [Not very developed]

Create the Package using only TOGAF. No need to use MDG Technology to do customization at this stage.

• BEASI Archimate Modelling [Fully Developed]

Provides us with a platform to define and support the more intricate parts  of  enterprise architecture like gap analysis and definition of transition architectures

• Project Management with Enterprise Architect - 

Project Management for a set of Requirements using Gantt chart.

Gap Analysis and Requirement creation leading to Project Management using Gantt Chart."

13:45 - 14:30 Automated Acceptance Testing Talk

"A major benefit of having a suite of automated tests as opposed to a 

requirements specification in a wiki or a word document is that it’s difficult

—even impossible— to tell if the specifications are out of date. But with a 

click of a button anybody can run the tests and verify that the project runs 

as specified. Getting to that point requires a lot more communication 

between business, testing and development. But the payoff is transparency 

for everybody involved in the process of creating and maintaining software"

14:30 - 15:00 Enterprise Wide Repositories Talk

15:30 - 16:30 Enterprise Wide Repositories Workshop

"Working together in one single enterprise wide repository (EWR) improves the ability to succeed in building an Enterprise Architecture. To have more than 60 project in the same repository at the same time we need a structural way of working. Taking care and governing models as common assets creates value and improves reusability and reduce waste.

This seminar show you how to setup and structure a EWR and give you an understanding of what is important to succeed. Managing the lifecycle of elements, placing the elements together in the architecture and making governance of models work in practice."

14:30 - 15:00 Advanced Document Generation Talk

15:30 - 16:30 Advanced Document Generation Workshop

Document generation is important in most organisations that work with Enterprise Architect. Storing information in the model is good, but most stakeholders still require documents.

Enterprise Architect comes with a sophisticated document generator that has seen great improvements in the last versions (v10, v11, v12). You also get a standard set of document templates that will quickly generate a document for a part of your model.

The problems arise however the moment you try to do something a bit more sophisticated with the document templates. Get information from different packages, use different templates for the same (set of) elements, etc… You will quickly realize that the approach of having one large template that generates the whole document is not useful for real-world document requirements.

In this session Geert will demonstrate how to tackle this problem using a Virtual Documents, Template Fragments and Scripting to create professional documents from your EA model.

14:30 - 15:00 EA for the Masses Talk

Skills and roles to enable effective use of EA in a mid-to-large-scale organization.

This presentation is geared towards organizations where EA has taken root but not yet gained wide acceptance. How do we take EA from an enthusiast's toy to a regular tool in our kit? What skill sets do we need to make our EA use effective and efficient? How should we organize? What external resources are available?

Agenda  |  Speakers  |  Venue

 

Schiphol Speakers and Abstracts June 2016

SPEAKERS AND ABSTRACTS

Keynote: IATA Airline Industry Data Model

Michael THOMAS - IATA - International Air Transport Association

Michael Thomas is manager and architect leading the Data and Business Modeling for the Airline Industry Data Model.  He has a master in software engineering.  Prior to joining IATA in 2013, he worked for two software product companies, then as a director for Information Management and Business Intelligence in Accenture’s cross-industry System Integration Services division, and finally as Information Management lead for the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.

Aaldert Hofman - Schiphol Groep

Aaldert Hofman joined Schiphol Group in 2012 as Enterprise Architect, after a career in enterprise architecture and information security of more than 20 years with Capgemini. In his position of Manager Strategic Alignment he heads the team of enterprise architects and enterprise information management. These teams provide guidance in strategy, enterprise architecture and portfolio management of Information Technology within Schiphol Group.

Abstract

IATA’s Airline Industry Data Model (AIDM) was created to increase the industry’s capability to develop and maintain a vital component of the industry: the messaging standards.  Rather than hand-crafting data exchange XML schema standards, those are now assembled and automatically generated from a consistent underlying data model in Sparx Enterprise Architect.  The AIDM Repository stores industry-agreed vocabulary, data models, and message definitions, as well as the related business process context and requirements.  In addition to creating schema standards, airlines can also leverage the models for their internal IT systems development.  Modeling is done collectively in industry working groups around the world.  This presentation will provide an overview of the context of industry standards, AIDM scope and benefits, agile development process from Vocabulary to Data model to Message schemas, and EA cloud repository configuration for collaborative usage in a global environment.

 


 

Keynote: What is your proposition?

Frank Langeveld - The Future Group

Frank Langeveld is an enterprise architect and an agile activist. Founder and first chairman of the agile consortium in 2006. Working experience in many complex environments of Goverment, Finance, Care and Transport. Developing and researching new ideas together with people in Architecture and the Agile domain.

Abstract

What is your Proposition? SAFe or Less or Nexus, whatever Agile framework your company is into, architects have to know how to engage the development teams and come up with an offer they (the teams) can't refuse… In this talk we look at concrete actions architects can undertake to get their message accross and see if frameworks are of any help here.

 


 

How to

Becoming a Model Expert

Ian Mitchell - Ability Engineering

A long-standing EA user, business analyst mentor and teacher, Ian is the author of the popular eaDocX® document generator for EA. He also shares his observations from 30+ years in IT at www.theartfulmodeller.com.

Abstract

One of the major benefits of using Enterprise Architect for modelling is that everyone can put their knowledge into a shared tool and so it is accessible to all. One of the drawbacks is that everyone can put their knowledge into this shared tool in just the way they want. Making sure everyone sticks to the same metamodel, terminology and standards is difficult if the team is small and co-located. If it is large and/or geographically distributed then things become much harder. With even the best intentions, inconsistencies, duplications and errors can creep in. Without intervention, such models can get out of control.

In this presentation, Ian will present some experiences from a recent customer who was managing a large, multi-team, multi-location model, and some of the solutions which he created with them to help them understand and take control of their model.

 


 

How to

Advanced Document Generation with standard RTF templates

Geert Bellekens - Bellekens.com

Geert Bellekens is an acknowledged Enterprise Architect expert and has written numerous add-ins for Enterprise Architect, including the free open source EA Navigator and EA-Matic.

Geert Bellekens has helped several of the larger Belgian organizations to define and document their modelling method, train and coach the modelers and develop supporting tools.

He is also one of the founding members and a regular speaker on the EA User Group events.

Abstract

Document generation is important in most organisations that work with Enterprise Architect. Storing information in the model is good, but most stakeholders still require documents.

Enterprise Architect comes with a sophisticated document generator that has seen great improvements in the last versions (v10, v11, v12). You also get a standard set of document templates that will quickly generate a document for a part of your model.

The problems arise however the moment you try to do something a bit more sophisticated with the document templates. Get information from different packages, use different templates for the same (set of) elements, etc… You will quickly realize that the approach of having one large template that generates the whole document is not useful for real-world document requirements.

In this session Geert will demonstrate how to tackle this problem using a Virtual Documents, Template Fragments and Scripting to create pofessional documents from your EA model.

 


 

How to

How to convince non-IT, bridging the gap

Han van Roosmalen - The Future Group

Around the nineties Han van Roosmalen started his career as a software developer for a number of high-tech companies in the Netherlands and abroad. After a number of years his main area became software designer and software architect. During this time he helped a number of critical projects to become successful. The last ten years he helps his customers to obtain insight in their technical and non-technical issues and helped them to overcome these. Since 2006 he is self-employed and coaches information, enterprise, business, software architects and the-like to use tools such as Sparx EA. More importantly help them to pass their (architectural) message to the boardroom.

Abstract

Ever wanted to know what it takes to achieve non-IT folks to be called to participate and what tools are required to help them make guiding design decisions?

During this talk Han van Roosmalen will show how non-IT managers can be encouraged to actively deliver value for important decision making. Han will show visualisations and documents created during recent consultancy activities for a Dutch software development company creating SaaS based products and services. He also explains how management was convinced to reorganise their company and to deal with their technical debt.

The tangible results are a mix of SAFe, BiSL, ITIL, Dragon1 and a number of best practices. The ingredients for successful decision supported visualisations are demonstrated. The top level visualisations are supported by Word documents (eaDocX) for more in-depth descriptions on the fly.

The visualisations and underlying documents show “The new organisation”, “The main processes”, “The Products architecture”, “The Product functional description” and a variety of relationship matrices.

During this presentation the participant will be taught how Sparx EA can be used to cross boundaries within an organisation.

 


 

How to

Web Publications with EA

Bert Dingemans - TFG

Bert is a data architect working often with Enterprise Architect mostly for UML class diagrams and ArchiMate 2.0. He uses Enterprise Architect for generating message documentation, XSD files and modelling enterprise architectures with ArchiMate 2.0. Now he is making the switch to web based documentation.

Abstract

When you use Enterprise Architect as a replacement for architecture documents publication and collaboration on the web will be an interesting scenario. For this scenario I developed an Open Source Web Publication Platform (WPP). The WPP is a combination of an EA reader and a CMS. This platform has numerous features to facilitate easy access to the architecture repository content, enrich the user experience and collaborate and review the repository content.

In this session I will demonstrate how easy it is to publish an EA project file to the web and how you can configure the platform in layout, autorisations, navigation, search and forum functionality. In 10 steps I show you how you can adapt the platform to your own needs. After this session you can download and configure the WPP and publish your own EA files to the web.

 


 

Modelling

Integration Services Design, Delivery and Governance benefit from alignment with Enterprise Architecture

Rodrigo Nascimento

Rodrigo Nascimento is an experienced Enterprise and Solution Architect driven by innovation and integrity.

The combination of his passion for technology and his strong academic business background (bachelor’s degree in Marketing and MBA) has been used in many organisations to optimise the utilisation of IT resources and capabilities to leverage competitive advantage over the past 20 years.

Abstract

Integration Services Design, Delivery and Governance benefit from alignment with Enterprise Architecture, resulting in consistency and a mechanism to assess impact of change in a wider context. There is therefore value in using Enterprise Architecture artefacts from a central repository (i.e. Enterprise Data Models, Business Reference Models…) downstream to influence the creation of services that will fulfil business functions that support the organisation.

This can be achieved by creating a link from the Enterprise Architecture central repository into the definition and design of SOA services and APIs. Once this link exists, a feedback loop can be implemented to send information about the created services back to the central repository.

By following this idea, organisations can minimise the projects’ costs related to rework and technical debt, and rapidly provide information to key stakeholders to make strategic decisions.

The problem is that most organisations struggle to implement a consistent approach to link Enterprise Architecture Governance and Integration Services Governance (i.e. SOA Governance). This session aims to present an approach to fill the gaps between Integration Services Governance and Enterprise Architecture processes and tools, using Sparx EA Add-In capabilities as the main enabler for tools integration.

During the session, the following key learning areas will be discussed:

                    Opportunity to link Solutions Architecture and Enterprise Architecture assets from Sparx EA to a Service Governance tool as part of the overall governance.

                    Adopt a model driven approach to Service Contract Design, leveraging central Enterprise Architecture assets to bring semantic alignment across the Integration Service Portfolio.

      •                    Agility and accuracy in the process of identifying and measuring the impact of changes.

 


 

Modelling

Manage a Canonical Data Model using EA

Wouter Meijers

Wouter Meijers is a highly experienced technologist with over 30 years of background in information technology, technical automation, multimedia and e-commerce. His focus is mainly on Service Oriented Architecture, Internet technology for portals, application integration and identity & access management. In the past 15 years, he has been working as an Enterprise Architect as well as Solution Architect for various, mostly large, customers in many different business domains, from government to education to industry. Wouter is currently working for Enexis in the role of Data Architect and is responsible for creation, maintenance and roll-out of the EA-based CDM Management tool.

Abstract

Enexis aims for a flexible and agile integration landscape. The creation of platform-independent service interfaces using a Canonical Data Model (CDM) that is based on open standards (such as OAGIS, HR-XML, UN/CEFACT CCTS and EPRI-CIM), is essential in achieving this goal. However, managing these, mainly large and complex, reference models without proper tooling is no easy task. Enexis has chosen Enterprise Architect as the primary tool for maintenance of the reference models and generation of service interfaces from these models. The presentation will highlight the steps that Enexis has taken to build a CDM management tool using EA and the process we use to transform reference models into a CDM framework, build domain models from the framework, use the Schema Composer to build service profiles and eventually generate XSD’s and WSDL’s from these profiles.

 


 

Modelling

Providing continuous model compliance of XML services in an OTAP environment

Marco Veerkamp

The Future Group

Marco Veerkamp has worked in software for more than twenty years having experience in architecture for more than ten of those years. The larger part of this effort was in component based development and service architecture.

Marco has worked in insurance for Delta Lloyd, ABP and Zwitserleven and in utilities for Eneco and Stedin. Currently he is partner in The Future Group working for TenneT.

Abstract

Enterprise Architect is good means of supporting and maintaining a common object model. In practice this model starts to live in different forms in your service landscape. Ideally there is only one model that governs all of the service contracts that have been implemented. In this way the model is tightly coupled to the existing interfaces, which is a problem in its own right. The other problem with a single model is that is invariably a network model while XML services are hierarchical. Checking conformance can be a challenge in this case.

In this presentation it is shown how to verify the compliance of hierarchical service interfaces with a hierarchical model on the one hand and keep flexibility in the development proces in the other. It shows how to decouple the development of the common data model from it implementations in the OTAP environment. Freeing development cycle from the model’s development cycle. Differences with te current model show up as technical debt that can be solved or accepted by the developer in a traceable way. The method is actively in use at Stedin in the Netherlands.

 


 

Modelling

Integrations with EA

Peter Kanbier - Schiphol Groep

Peter is a domain architect, working with Enterprise Architect mostly in ArchiMate 2.0. Together with other domain architects he defines and manages the architecture of Schiphol within Enterprise Architect.

At Schiphol there are several different stakeholders for the architecture and its depicted applications and services. Ranging from Security Officers, to Privacy Officers, Information Analysts and of course Architects. Because of this EA is not always the original source for all Architectural specifications and several other tools are being used for the different stakeholders. Peter is exploring possibilities to synchronize this data within Enterprise Architect.

Abstract

When you use other systems as original source for (architectural) artefacts and their specifications, you will have to synchronize this data with your Architecture repository within EA.

At Schiphol we have two other source systems.

1.       Application Portfolio. (AP)
Within AP (custom developed application), you can define and maintain the masterdata of the applications used at Schiphol in a readable format for all stakeholders.

2.       Urequire.
With URequire, you can specify, structure, integrate, manage and maintain your business processes, business requirements and business rules.

In this session I will talk about these systems and how they are integrated with EA, what the overall process looks like and I will demonstrate the way we synchronise the information with EA and address some of the key issues

 


 

EA@

EA solutions and implementations within the organization of Universitair Medisch Centrum Groningen

Ben van der Veen - Ordina

Ben van der Veen is a “digital” Architect for over 15 years, the last 3 years at Ordina. He can operate in multiple industries and has been working mainly in the Health care domain. He received his degrees in Analist Clinical Chemistry and Information Technology. His knowledge and experience range is from management to operational in-depth technology. All disciplines can be given to Ben. Next to his client architecturing assingments, he holds the position of Business Unit Manager at Ordina for the Architecture unit. Ben is been a core member and advisor in the General Enterprise Architecting team for 3 years now.  His national experience includes programs, architecting and consultancies in different organizations on different managerial layers. His experience with Sparx go far back and he developed various solutions with Enterprise Architect which have been a benefit to the client organizations and development/governance teams.

Abstract

Ben is going to talk about different EA solutions and implementations within the organization of Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), like generating useful PSA's in an attractive layout, and using EA-extensions. Also Ben is going to address a missing feature with which he thinks can help Sparx to make a difference. With only 45 minutes he hopes it will be inspiring…

 


 

EA@

Aorta architecture (EA as single point of information)

Marcel Settels & Suraja Padarath - VZVZ

Abstract

The Dutch Medical Information Broker is an index for exchanging medical information of over 10 million Dutch citizens. This infrastructure is embedded in a very complex political constellation. Therefore there are high requirements for the implementation of this infrastructure, for example in security, privacy, use of open standards and availability and performance.

The architecture  of this complex system is named Aorta. It is a single point of information for all the stakeholders. Because of various  aspects like better documentation consistency,  complexity reduction, improvement of requirements management and viewpoints of the different stakeholders the architectural documents are transferred from office documents to an architecture repository in Enterprise Architect.In this session Marcel and Suraja will present the complex IT landscape of the Medical Information Broker from different perspectives like security, requirements management and standardisation. They will present how Enterprise Architect in combination with a Web Publication Platform supports a future proof Aorta architecture.

 


 

EA@

Model-driven Schema and Test design with Imvertor OS and Enterprise Architect

Arjen Loeffen - Armatiek

Arjan Loeffen is lead developer of Imvertor OS. He has been Java and XML practitioner for 25 years. He now leads the Open Source project.

Abstract:

The Netherlands’ Cadastre, Land Registry and Mapping Agency (Kadaster) and the Association of Netherlands Municipalities (VNG) have decided to produce XML and JSON schemas for services and messaging using a model driven approach.

UML class diagrams, developed in EA, describe information and exchange structures. A separate software product, called Imvertor OS, transforms the model to formal specifications that can immediately be put to use in system development and testing.

Imvertor OS uses Java + XSLT 2.0 steps to create intermediate as well as funtionally complete results, such as validity checks, model derivation, change logs, schema generation, compliancy test construction and conversion, and model comparisons. Imvertor assumes the models to adhere to a constrained set of metamodels, that can be configured.

The Kadaster has recently donated the Imvertor OS project to the Open Source community. 

 


 

EA@

Evolutionaire groei in het gebruik van Enterprise Architect, een praktijkcase

Frank Kok - Nederlandse Spoorwegen

Frank Kok is sinds 2007 werkzaam voor de Nederlandse Spoorwegen, hiervoor heeft hij verschillende IT rollen uitgevoerd tijdens zijn 12,5 jarige IT detacheringsloopbaan bij BSO/BSO-Origin/Origin/Atos-Origin. Waarbij hij vnl. aan de productzijde heeft gewerkt voor bedrijven als bijv. ASML Lithografie en Philips Medical Systems. Op dit moment is hij binnen de NS leidinggevende van de Informatie Analisten die werkzaam zijn binnen Business Systemen en als zodanig verantwoordelijk voor de werkwijze en de tooling die hiervoor binnen de NS gebruikt wordt.

Abstract:

Sinds 2007 is Enterprise Architect in gebruik bij de Nederlandse Spoorwegen. In eerste instantie geïntroduceerd als ‘tekentool’ à la Visio voor het maken van UML modellen, maar evolutionair uitgegroeid tot één requirements baseline die de ontwikkel (Scrum) teams ondersteunen in hun werkzaamheden. Waarbij documenten gegenereerd worden voor de verschillende stakeholders en je vanuit bedrijfsproces kunt afdalen naar de functionaliteit zoals deze door IT ondersteunt wordt. Deze presentatie geeft zicht in de evolutie en het gebruik van Enterprise Architect binnen een organisatie als de Nederlandse Spoorwegen en de ontwikkelingen op het gebied van Requirements Engineering.

 


 

Next Event

The EAGlobalSummit

A Virtual User Group to be held over 4 days.

For more information, see Next Event

 

Future Events

Future EAUG related events are being planned:

The EA Global Summit - 1-5 June 2020

EAPUG Utrecht 24-28 September 2020

EAUG London 20-21 May 2021

More information to follow.


Please Register to receive information on any or all of these events as soon as it becomes available, or Contact Us to get involved.